Talk:Dark quartz

From Master of Orion Wiki
Jump to: navigation, search
Myślę, że wiele z powyższych wypowiedzi są trafne. Z częścią się nie zgadzam, ale wynika to raczej z moich osobistych przekonań, aniżeli samej treści wypowiedzi.  


Deb0308 - Czytaj naszą stronę: